VODSTVENI DELAVCI

Ravnateljica: Sonja Veber

Vodja POŠ Željne: Dušanka Dulmin

Pomočnica ravnateljice: Nataša Mavrin Corl

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Psihologinja: Nevenka Kovač

RAČUNOVODSKO – ADMINISTRATIVNI DELAVCI

Poslovna sekretarka: Majda Janeš

Računovodja: Špela Mesojedec

PODALJŠANO BIVANJE

1. skupina: Andreja Erjavec

2. skupina: Katica Kamnik

3. skupina: Eva Merhar

4. skupina: Ana Mari Škodnik

5. skupina: Bojana Oberstar Bižal

JUTRANJE VARSTVO

Katja Lazar, Aleš Cimprič

RAZREDNA STOPNJA

1.a – Majda Terbuc

Druga učiteljica v 1.a razredu: Natalija Videnšek

1.b – Marija Kirašič

Druga učiteljica v 1.b razredu: Maja Šinkovec

2.a – Jadranka Erjavec

2.b – Nataša Merhar

3.a – Ivanka Ambrožič

3.b – Polona Irt Novak

4.a – Ana Mari Škodnik

4.b – Marija Robida

5.a – Manca Jasenc

5.b – Tatjana Cetinski

PREDMETNA STOPNJA

NERAZREDNIKI

Danilo Bižal: ŠPO

Martina Kajfež: TJA

Bojan Pohar: ŠPO

Aleš Cimprič: FIZ

Marjeta Gregorčič Markovič: NI1, NI2, NI3

Zdenka Špolar: TJA

Katica Kamnik: LUM

Bojana Oberstar Bižal: MAT

Jasmina Tomšič: GUM, OPZ, MPZ

RAZREDNIKI

6.a – Blanka Klun: GEO, ZGO

6.b – Marija Turk: MAT

7.a – Helena Mate Lovšin: MAT, TIT

8.a – Eva Merhar: KEM

8.b – Andreja Krese: BIO, NAR, GOS

9.a – Gabrijela Pohar: SLJ, DKE

9.b – Irena Hodnik: SLJ

OSTALI ZAPOSLENI V ŠOLI

Hišnik: Anton Cetinski

Šolska kuhinja: Jožefa Štalcer, Klavdija Dobovšek

Čiščenje šolskih prostorov: Janja Štimec,Tatjana Lazar, Snježana Dvoršak, Maja Oražem, Emrita Gligič, Irena Lužar

Knjižničarka: Katja Lazar

Vodja šolske prehrane: Andreja Krese

Računalnikar: Aleš Cimprič