VODSTVENI DELAVCI

Ravnateljica: Sonja Veber

Vodja POŠ Željne: Dušanka Dulmin

Pomočnica ravnateljice: Nataša Mavrin Corl

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Psihologinja: Nevenka Kovač

RAČUNOVODSKO – ADMINISTRATIVNI DELAVCI

Tajnik VIZ VI: Monika Lipovac

Računovodja: Špela Mesojedec

PODALJŠANO BIVANJE

1. skupina: Andreja Erjavec

2. skupina: Katica Kamnik

3. skupina: Eva Merhar

4. skupina: Ana Mari Škodnik

5. skupina: Bojana Oberstar Bižal

JUTRANJE VARSTVO

Katja Lazar, Aleš Cimprič

RAZREDNA STOPNJA

1.a – Jadranka Erjavec

Druga učiteljica v 1.a razredu: Natalija Videnšek

1.b – Nataša Merhar

Druga učiteljica v 1.b razredu: Maja Šinkovec

2.a – Majda Terbuc

2.b – Marija Kirašič

3.a – Ivanka Ambrožič

3.b – Polona Irt Novak

4.a – Ana Mari Škodnik

4.b – Marija Robida

5.a – Manca Jasenc

5.b – Tatjana Cetinski

PREDMETNA STOPNJA

NERAZREDNIKI

Danilo Bižal: ŠPO

Martina Kajfež: TJA

Bojan Pohar: ŠPO

Aleš Cimprič: FIZ

Zdenka Špolar: TJA

Katica Kamnik: LUM

Bojana Oberstar Bižal: MAT

Jasmina Tomšič: GUM, OPZ, MPZ

RAZREDNIKI

6.a – Gabrijela Pohar: SLJ, DKE

6.b – Irena Hodnik: SLJ

7.a – Blanka Klun: GEO, ZGO

7.b – Marija Turk: MAT

8.a – Helena Mate Lovšin: MAT, TIT

9.a – Eva Merhar: KEM

9.b – Andreja Krese: BIO, NAR, GOS

OSTALI ZAPOSLENI V ŠOLI

Hišnik: Gregor Rus

Šolska kuhinja: Jožefa Štalcer, Klavdija Dobovšek, Irena Lužar

Čiščenje šolskih prostorov: Tatjana Lazar, Snježana Dvoršak, Maja Oražem, Emrita Gligič, Barbara Ponikvar

Knjižničarka: Katja Lazar

Vodja šolske prehrane: Andreja Krese

Računalnikar: Aleš Cimprič