VODSTVENI DELAVCI

Ravnateljica: Sonja Veber –

Vodja POŠ Željne: Dušanka Dulmin –

Pomočnica ravnateljice: Nataša Mavrin Corl –

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Psihologinja: Nevenka Kovač –

Pedagoginja: Ira Štimec-

RAČUNOVODSKO – ADMINISTRATIVNI DELAVCI

Tajnik VIZ VI: Monika Lipovac –

Računovodja: Sabina Rožman –

PODALJŠANO BIVANJE

1. skupina: Tina Gril –

2. skupina: Jože Papež: –

3. skupina: Mojca Rački-

4. skupina: Julija Valentić –

5. skupina: Bojan Pohar

JUTRANJE VARSTVO

Katja Lazar, Aleš Cimprič, Nataša Merhar, Marija Robida

RAZREDNA STOPNJA

1.a – Nataša Merhar – 

1.b – Jadranka Erjavec – 

Druga učiteljica v 1.a razredu: Maja Šinkovec –

Druga učiteljica v 1.b razredu: Mateja Letig –

2.a – Marija Kirašič –

2.b -Kotnik Manca –

3.a – Maša Blažič –

3.b – Polona Irt Novak –

4.a – Marija Robida –

4.b – Melanija Zobec –

5.a – Jasmina Čajo –

5.b – Marina Kajfež –

POŠ Željne

1.c in 2.c – Tanja Mestek –

3.c in 4.c – Dušanka Dulmin –

Natalija Videnšek, druga učiteljica v 1.c razredu-

PREDMETNA STOPNJA

NERAZREDNIKI

Jože Papež: ŠPO –

Jasmina Arko: DSP –

Natalija Česnik Zobec: DSP –

Marija Turk: DSP –

Bojan Pohar: ŠPO –

Julija Valentić: ŠPO –

Aleš Cimprič: FIZ –

Zdenka Špolar: TJA –

Eva Merhar: KEM –

Ira Štimec: TJA, DSP –

RAZREDNIKI

6.a -Gabrijela Pohar: SLJ, DKE –

6.b -Irena Hodnik: SLJ –

7.a – Jerneja Lovšin Dodič

7.b – Blanka Klun: GEO, ZGO –

8.a – Helena Mate Lovšin: MAT, TIT –

8.b – Katica Kamnik: LUM –

9.a – Andreja Krese: BIO, NAR, GOS –

9.b – Jasmina Tomšič: GUM, OPZ, MPZ –  

OSTALI ZAPOSLENI V ŠOLI

Hišnik: Gregor Rus –

Šolska kuhinja: Jožefa Štalcer, Klavdija Dobovšek, Irena Lužar

Čiščenje šolskih prostorov: Tatjana Lazar, Snježana Dvoršak, Maja Oražem, Emrita Gligič, Barbara Ponikvar

Knjižničarka: Katja Lazar –

Vodja šolske prehrane: Andreja Krese –

Romski pomočnik: Tjaša Marinč – 

Računalnikar-organizator informacijske dejavnosti: Aleš Cimprič –

(Obiskano 6.985 krat, Število ogledov danes: 1)