VODSTVENI DELAVCI

Ravnateljica: Sonja Veber –

Vodja POŠ Željne: Dušanka Dulmin –

Pomočnica ravnateljice: Nataša Mavrin Corl –

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Psihologinja: Nevenka Kovač –

Pedagoginja: Ira Štimec-ira.stimec@osstaracerkev.si

RAČUNOVODSKO – ADMINISTRATIVNI DELAVCI

Tajnik VIZ VI: Monika Kljaić –

Računovodja: Sabina Rožman – sabina.rozman@osstaracerkev.si

PODALJŠANO BIVANJE

1. skupina: Tina Gril – tina.gril@osstaracerkev.si

2. skupina: Jože Papež: – joze.papez@osstaracerkev.si

3. skupina: Mojca Rački- mojca.racki1@guest.arnes.si

4. skupina: Julija Valentić – julija.valentic@osstaracerkev.si

5. skupina: Bojan Pohar

JUTRANJE VARSTVO

Katja Lazar, Aleš Cimprič, Nataša Merhar, Marija Robida

RAZREDNA STOPNJA

1.a – Nataša Merhar – 

1.b – Jadranka Erjavec – 

Druga učiteljica v 1.a razredu: Maja Šinkovec –

Druga učiteljica v 1.b razredu: Mateja Letig –mateja.letig@osstaracerkev.si

2.a – Marija Kirašič –

2.b -Kotnik Manca – manca.kotnik1@guest.arnes.si

3.a – Maša Blažič – masa.blazic@osstaracerkev.si

3.b – Polona Irt Novak –

4.a – Marija Robida –

4.b – Melanija Zobec – melanija.zobec@osstaracerkev.si

5.a – Jasmina Čajo – jasmina.cajo@osstaracerkev.si

5.b – Marina Kajfež –

POŠ Željne

1.c in 2.c – Tanja Mestek –tanja.mestek@osstaracerkev.si

3.c in 4.c – Dušanka Dulmin –

Natalija Videnšek, druga učiteljica v 1.c razredu-

PREDMETNA STOPNJA

NERAZREDNIKI

Jože Papež: ŠPO – joze.papez@osstaracerkev.si

Jasmina Arko: DSP –

Natalija Česnik Zobec: DSP –

Marija Turk: DSP –

Bojan Pohar: ŠPO –

Julija Valentić: ŠPO – julija.valentic@osstaracerkev.si

Aleš Cimprič: FIZ –

Zdenka Špolar: TJA –

Eva Merhar: KEM –

Ira Štimec: TJA, DSP –

RAZREDNIKI

6.a -Gabrijela Pohar: SLJ, DKE –

6.b -Irena Hodnik: SLJ –

7.a – Jerneja Lovšin Dodičjerneja.lovsindodic@osstaracerkev.si

7.b – Blanka Klun: GEO, ZGO –

8.a – Helena Mate Lovšin: MAT, TIT –

8.b – Katica Kamnik: LUM –

9.a – Andreja Krese: BIO, NAR, GOS –

9.b – Jasmina Tomšič: GUM, OPZ, MPZ –  

OSTALI ZAPOSLENI V ŠOLI

Hišnik: Gregor Rus –

Šolska kuhinja: Jožefa Štalcer, Klavdija Dobovšek, Irena Lužar

Čiščenje šolskih prostorov: Tatjana Lazar, Snježana Dvoršak, Maja Oražem, Emrita Gligič, Barbara Ponikvar

Knjižničarka: Katja Lazar –

Vodja šolske prehrane: Andreja Krese –

Romski pomočnik: Tjaša Marinč – 

Računalnikar-organizator informacijske dejavnosti: Aleš Cimprič –

(Obiskano 8.764 krat, Število ogledov danes: 1)