Odjava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom

 V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Odjavo sporočijo v tajništvo šole. Starši odjavijo prehrano:

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se izpolni eden od spodnjih kriterijev. Ločimo tri primere odjav:

 1. Za učence, ki imajo subvencijo obeh obrokov, začne odjava veljati za oba obroka še isti dan, če je le-ta opravljena do 8.00 ure. 
 2. Za učence, ki imajo subvencijo samo malico, začne odjava veljati za malico še isti dan, za kosilo pa naslednji dan, če je e-ta opravljena do 8.00 ure. 
 3. Za učence, ki nimajo subvencije, začne odjava za oba obroka veljati z naslednjim dnem, če je klic opravljen do 8.00 ure.

ŠOLSKA SHEMA

Naša šola OŠ Stara Cerkev je vključena v Šolsko shemo, kar pomeni, da je s strani Agencije republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo, v kateri se ji za obdobje od 1.9.2023 do 24.6.2024 dodeli pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave.

ŠOLSKA SHEMA je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki šolarjem zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v izobraževalnih ustanovah.

Začetek izvajanja šolske sheme je šolsko leto 2017/2018. S šolskim letom 2023/24 se je začela izvajati nova šestletna strategija šolske sheme sadja, zelenjave in mleka.

V okviru šolske sheme se vsem učencem naše šole razdeljuje dodaten obrok določenih vrst sadja in zelenjave, približno enkrat tedensko oz. do porabitve sredstev. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, del sredstev prispeva tudi država.

Skozi različne šolske aktivnosti se učenci seznanijo s pomenom uživanja tako sadja kot zelenjave. Stremimo k vključevanju večjega deleža zelenjave in sadja  v prehrano učencev in s tem k boljšim prehranskim navadam. Projekt je podprt z izobraževalnimi ukrepi in dejavnostmi, ki so usmerjeni v izboljšanje prehranskih navad ter izobraževanje o zdravih prehranskih navadah, kratkih verigah, ekološkem kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Nova šestletna strategija je usmerjena k povečanju nabave proizvodov pri lokalnih proizvajalcih, raznovrstnosti ponudbe, predvsem zelenjave in proizvodov iz ekološke pridelave.

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje.

Povezava do spletne strani o ŠOLSKI SHEMI.

 
LOGOTIP šolske sheme
 

Označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, v obratih javne prehrane

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2004).
Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004.
 

PRILOGA IISNOVI ALI PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI:

 1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, razen:
  • glukoznih sirupov na osnovi pšenice, vključno z dekstrozo (1);
  • maltodekstrinov na osnovi pšenice (1);
  • glukoznih sirupov na osnovi ječmena;
  • žit, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
 2. raki in proizvodi iz njih;
 3. jajca in proizvodi iz njih;
 4. ribe in proizvodi iz njih, razen:
  • ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide;
  • ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje piva in vina;
 5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;
 6. zrnje soje in proizvodi iz njega, razen:
  • popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob (1);
  • naravnih zmesi tokoferola (E306), naravnega D-alfa-tokoferola, naravnega D-alfa-tokoferol acetata, naravnega D-alfa-tokoferol sukcinata iz soje;
  • rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolov iz sojinega olja;
  • rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja;
 7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo), razen:
  • sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
  • laktitola;
 8. oreški, in sicer mandlji (Amygdalus communis L.), lešniki (Corylus avellana), orehi (Juglans regia), indijski oreščki (Anacardium occidentale), ameriški orehi (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), brazilski oreščki (Bertholletia excelsa), pistacija (Pistacia vera), makadamija ali orehi Queensland (Macadamia ternifolia) ter proizvodi iz njih, razen oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
 9. listna zelena in proizvodi iz nje;
 10. gorčično seme in proizvodi iz njega;
 11. sezamovo seme in proizvodi iz njega;
 12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2, ki se izračunajo za proizvode, ki so pripravljeni za uživanje ali obnovljeni v skladu z navodili proizvajalcev;
 13. volčji bob in proizvodi iz njega;
 14. mehkužci in proizvodi iz njih.
(Obiskano 1.325 krat, Število ogledov danes: 1)