PREDMETI
ŠTEVILO UR TEDENSKO V RAZREDIH
SKUPAJ UR
1.r
2.r
3.r
4.r
5.r
6.r
7.r
8.r
9.r
Slovenščina
6
7
7
5
5
5
4
3,5
4,5
1631,5
Matematika
4
4
5
5
4
4
4
4
4
1318,0
Tuji jezik
/
2
2
2
3
4
4
3
3
796,0
Likovna umetnost
2
2
2
2
2
1
1
1
1
487,0
Glasbena umetnost
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
452,0
Družba
/
/
/
2
3
/
/
/
/
175,0
Geografija
/
/
/
/
/
1
2
1,5
2
221,5
Zgodovina
/
/
/
/
/
1
2
2
2
239,0
Domovinska in državljanska kultura in etika
/
/
/
/
/
/
1
1
/
70,0
Spoznavanje okolja
3
3
3
/
/
/
/
/
/
315,0
Fizika
/
/
/
/
/
/
/
2
2
134,0
Kemija
/
/
/
/
/
/
/
2
2
134,0
Biologija
/
/
/
/
/
/
/
1,5
2
116,5
Naravoslovje
/
/
/
/
/
2
3
/
/
175,0
Naravoslovje in tehnika
/
/
/
3
3
/
/
/
/
210,0
Tehnika in tehnologija
/
/
/
/
/
2
1
1
/
140,0
Gospodinjstvo
/
/
/
/
1
1,5
/
/
/
87,5
Šport
3
3
3
3
3
3
2
2
2
834,0
Predmet 1
/
/
/
/
/
/
2/1
2/1
2/1
204,0
Predmet 2
/
/
/
/
/
/
1
1
1
102,0
Predmet 3
/
/
/
/
/
/
1
1
1
102,0
Oddelčna skupnost
/
/
/
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
103,5
Skupaj vseh ur
8047,5
Število predmetov
6
6
6
8
9
11
14
16
14
/
Število ur na teden
20
21
22
24
26
26
29,5
30
30
/
Število tednov pouka
35
35
35
35
35
35
35
35
32
/
Dnevi dejavnosti / število dni letno
Kulturni dnevi
4
4
4
3
3
3
3
3
3
150,0
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
135,0
Tehniški dnevi
3
3
3
4
4
4
4
4
4
165,0
Športni dnevi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
225,0
Skupaj vseh ur
675,0
Število tednov dejavnosti
3
3
3
3
3
3
3
3
3
/

 

(Obiskano 1.184 krat, Število ogledov danes: 1)