Osnovna šola Stara Cerkev

Stara Cerkev 21

1332 Stara Cerkev

 

Matična številka: 5621739000

Davčna številka: SI72111763

Številka transakcijskega računa: SI56 0110-0600-8351-626

Telefon: (01) 893 80 70

Fax: (01) 893 80 71

e-pošta: os.stara-cerkev@guest.arnes.si

 

Šolski okoliš

Obsega naselja: Breg, Dolnje Ložine, Gorenje, G. Ložine, Klinja vas, Koblarji, Komolec, Konca vas, Ložine, Mala Gora, Mlaka, Mrtvice, Polom, Pugled, Seč, Slovenska vas, Stara Cerkev, Smuka, Stari breg, Stari Log, Topla Reber, Trnovec, Željne.

Prostorski pogoji

Šolski prostor zajema vse površine šolske stavbe, telovadnico, zunanje igrišče, asfaltno površino do vrtca, gasilnega doma, do zelenice pred cerkvijo, prostor pred >starim< vhodom do ceste in prostor pred novim vhodom do ceste.

Ustanovitelj

Ustanovitelj šole je občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.

Šolo upravljajo

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Ravnateljica ima petletni mandat, svet šole pa štiriletni mandat. Svet sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

Predsednik sveta šole je Dušanka Dulmin.

Skupnost učencev

Za uveljavljanje pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Mentor je Irena Hodnik. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole.

(Obiskano 4.055 krat, Število ogledov danes: 2)