MESEC

Naziv tekmovanja

SEPTEMBER Tekmovanje iz znanja logike (šolsko)
OKTOBER
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (šolsko)
Tekmovanje iz znanja logike (državno)
Tekmovanje iz angleščine (šolsko – 8.R)
NOVEMBER MATEMČEK – prostorska predstavljivost (šolsko)
BOBER – tekmovanje iz računalniškega razmišljanja (šolsko)
ANGLEŠČINA (šolsko – 9.R)
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (državno)
MATEMČEK – prostorska predstavljivost (državno)
DECEMBER Razvedrilna matematika (šolsko)
Tekmovanje iz znanja zgodovine (šolsko)
Tekmovanje iz znanja slovenščine (šolsko)
JANUAR Tekmovanje iz znanja geografije (šolsko)
Tekmovanje iz znanja kemije (šolsko)
Razvedrilna matematika (državno)
Tekmovanje iz znanja slovenščine (regijsko)
Tekmovanje iz znanja angleščine (regijsko — 9.R)
FEBRUAR Tekmovanje iz znanja zgodovine (regijsko)
Tekmovanje v znanju fizike (šolsko)
KRESNIČKA (šolsko)
MAREC
Tekmovanje iz znanja geografije (regijsko)
VESELA ŠOLA (šolsko)
Tekmovanje v znanju matematike (šolsko)
Tekmovanje v znanju fizike (regijsko)
Tekmovanje iz znanja kemije (državno)
APRIL
VESELA ŠOLA (državno)
Tekmovanje v znanju matematike (državno)
MAJ LOGIČNA POŠAST – matematična logičnost (šolsko)
LOGIČNA POŠAST – matematična logičnost (državno)