Neobvezni izbirni predmeti so predmeti, ki si jih učenec lahko izbere v 1. razredu in od 4. do 9. razreda. Pri neobveznih izbirnih predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Omenjeni predmeti tako postanejo priložnost za to, da se učenci pri njih dokažejo.

Namenjeni so poglabljanju, nadgradnji znanja z nekega področja, pridobivanju izkušenj, povezovanju teorije in prakse, pridobivanju uporabnega znanja in ne nazadnje tudi odkrivanju interesov za poklice. Učencu omogočajo, da poglablja in razširi znanje na področju, ki ga zanima.

    • Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
    • Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.
    • Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET POSTANEJO OBVEZNI PREDMETI, KO GA IZBEREŠ ZA SVOJ PREDMET. OBISKUJEŠ GA REDNO, CELO LETO IN SI OCENJEN PO PRAVILNIKU O OCENJEVANJU, KI VELJA ZA REDNE PREDMETE.

 

 

(Obiskano 527 krat, Število ogledov danes: 1)