MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

TUJ JEZIK ANGLEŠČINA 8.R

LIKOVNA UMETNOST, LIKOVNO SNOVANJE

Kriteriji za predmet glasbena umetnost za 2. VIO

Kriteriji za predmet glasbena umetnost za 3.VIO

ZGODOVINA

GEOGRAFIJA

FIZIKA

KEMIJA

BIOLOGIJA

NARAVOSLOVJE

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

GOSPODINJSTVO, SODOBNA PRIPRAVA HRANE

ŠPORT

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA

IP-OBDELAVA GRADIV KOVINE

IP VEZENJE

TUJ JEZIK ANGLEŠČINA 3. IN 4. R

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA 1. R

IP-RUŠČINA

IP-ŠOLSKO NOVINARSTVO

IP-POSKUSI V KEMIJI

KRITERIJI OCENJEVANJA-5.R

KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA-4.R

KRITERIJI OCENJEVANJA-3.R

KRITERIJI OCENJEVANJA-2.R

KRITERIJI OCENJEVANJA-1.R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Obiskano 608 krat, Število ogledov danes: 1)