ŠOLSKA DOKUMENTACIJA, PRAVILNIKI IN ZAKONI

 

  Pravila o šolski prehrani 2018

  Pravila šolskega reda 2016

  Načrt varnih šolskih poti 2016

  Vzgojni načrt 2016

  HIŠNI RED 2016

pdf dokument  Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada 2016

  Zakon o štipendiranju 2014

  Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

  Pravila o prilagajanju šolske obveznosti