ŠOLSKA DOKUMENTACIJA, PRAVILNIKI IN ZAKONI

 

  Pravila šolskega reda 2016

  Načrt varnih šolskih poti 2016

  Vzgojni načrt 2016

  HIŠNI RED 2016

  Pravila o šolski prehrani 2016

pdf dokument  Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada 2016

  Zakon o štipendiranju 2014

  Prijava učenca na šolsko prehrano

  Prošnja za prepis učenca v 1. razred

  Prošnja za prepis učenca

  Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

  Predlog za pridobitev statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje oziroma statusa perspektivnega športnika

  Pravila o prilagajanju šolske obveznosti