Pozdravljeni dragi Brlogčarji!

Na Osnovni šoli Stara Cerkev so učenci planinskega krožka začeli sezono pohodov s planinskim taborom. Na taboru so preživeli 2 dni, od sobote, 8. 10. do nedelje, 9. 10. Tabor je potekal v koči pri Jelenovem studencu, kjer so vikend preživeli skupaj z učenci Osnovne šole Ob Rinži in učenci Osnovne šole Zbora odposlancev. Tabora se je udeležilo 52 učencev, 16 z Osnovne šole Stara Cerkev. Veliko so prehodili, si ogledali Jamo treh bratov, izvedli različne delavnice in zvečer prižgali taborni ogenj.

Učenci prvih razredov so 19. 10. obiskali policijsko postajo v Kočevju. Najprej so se s policistoma sprehodili skozi mesto, si ogledovali znake in se naučili pravilno prečkati cesto. Na policijski postaji pa so si ogledali njene prostore in izvedeli, čemu so namenjeni. Na dvorišču so si ogledali tudi policijsko vozilo, preverili delovanje siren in se slikali.

Učence 2. razredov je obiskal gost, David Gole, kineziolog, in popestril uro športne vzgoje.

Učenci 3. razredov je 4. 10. obiskala medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Kočevje, gospa Marija Kobe. Pogovarjali so se o zdravem življenjskem slogu ter o zdravi prehrani. Na koncu je vsak učenec narisal zdrav obrok. Dan so zaključili z gibanjem na svežem zraku.

V tednu otroka v sredo, 5. 10., so se vsi učenci udeležili samopostrežne malice. V kuhinji so si z mize, polne dobrot, lahko sami izbrali, kaj bodo malicali.

Tudi učenci iz podružnične šole Željne so praznovali teden otroka, zato v tem tednu ni bilo domačih nalog. Učenci so imeli tudi projektni dan, na katerem so izdelali svojo igračo. V šoli je učence obiskal policist. Skozi poučen sprehod so učenci spoznali pravila, ki jih morajo kot pešči upoštevati v prometu. Prejeli so tudi poučno pobarvanko, s katero bodo utrdili svoje znanje o pravilih v prometu. V okviru naravoslovnega dne so učenci spoznali gasilce in njihovo delo. Pred šolo se je pripeljal čisto pravi gasilni avto. Prijazni gasilec je učencem razložil, kaj potrebuje pri svojem delu, kako mora biti oblečen, kakšne pripomočke potrebuje pri gašenju, čemu je namenjen gasilni avto, kaj bi naredili v primeru, če bi gorelo. Tudi učenci so prijeli gasilno cev in poskusili, kako je potrebno gasiti z vodo. Na koncu so še sedli v gasilni avto in prisluhnili zvoku sirene. Dan je bil zelo zanimiv in poučen. Preko projekta Zobni alarm pa so se učenci učili o higieni zob. S pomočjo didaktičnega materiala so se naučili, kako pravilno skrbeti za svoje zobe in svoje zdravje. Zadnji šolski dan pred počitnicami pa so učenci imeli športni dan. Odšli so na pohod okoli jezera. Opazovali so naravo, račke v jezeru.., ob postanku so se posladkali in prisluhnili zvokom narave.

Učenci 4. in 5. razredov so 3. 10. obiskali Željnske jame. Odpravili so se peš proti podružnični šoli v Željnah, kjer so pomalicali, nato pa odšli naprej proti jamam. Učitelj Bojan je ogled popestril z zanimivostmi o jamah, občutili pa so tudi čisto temo, ko so ugasnili vse svetilke. Pot so nadaljevali proti Rudniškem jezeru, do Mlake in nazaj v šolo ter prehodili 12 km!

V okviru projekta RTM Kočevska je na šoli potekal projektni dan. Učenci 3. razredov so izvedli dan na temo Promet. Prvi 2 uri so učenci preživeli s svojima učiteljicama, kjer so za akcijo NIJZ »Otroci za varnost v prometu« ustvarjali risbe, ki ponazarjajo nevarnost prisotnosti alkohola v prometu. Otroci bodo te risbe za Martinovo odnesli domov. Učenci so se naučili tudi pesmico Albince Pesek: Brum brum brum. Po malici je v razred prišel policist in predaval o medvrstniškem nasilju ter varnosti v prometu. Nato so se sprehodili v okolici šole in se naučili pravilno prečkati cesto. Rešili so tudi križanko o prometu.

V okviru projekta RTM Kočevska pa so se učenci 4. in 5. razredov združili in se v duhu medpredmetnega povezovanja učili o jeseni. Projektni dan so začeli skupaj, s predavanjem gospe Ane Ogorelec, univ. dipl. inž. agr., ki je predstavila zelenjavo, sadje in zelišča z jesenskega vrta. Učenci so nato po razredih, vsako uro pri drugi učiteljici, izvajali različne dejavnosti povezane z jesenjo. Tako so izdelali papirnato strašilo, se naučili nekaj besed o jeseni in jabolku v angleščini, se pogovorili o sadju jeseni ter oblikovali 3D sadež, se preizkusili v sestavljanju in pisanju kuharskih receptov ter pripravljanju sadne kupe z jesenskimi sadnimi dobrotami, s katero so se tudi posladkali.

V šolskem letu 2022/23 je OŠ Stara Cerkev vključena v šolsko shemo. To je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018.
V sklopu šolske sheme se vsem učencem šole razdeljuje, zanje brezplačen, dodaten obrok sadja in zelenjave ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.
Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

V tednu otroka, od 3. 10. do 7. 10., smo na OŠ Stara Cerkev za učence predmetne stopnje izvedli dva projektna dneva na temo 150 let šolstva na Kočevskem. V letošnjem letu namreč obeležujemo okroglo obletnico, ko se je v Kočevju začelo gimnazijsko izobraževanje.

Učitelji OŠ Stara Cerkev so za učence pripravili dvodnevne delavnice na temo šolstva. Prvi dan nas je obiskal lokalni zgodovinar Mihael Petrovič ml. in nam predstavil razvoj šolstva na Kočevskem s poudarkom na razvoju šole v Stari Cerkvi. Izvedeli smo veliko zanimivosti, med drugim tudi to, da je med obema vojnama otroke poučeval župan, ki je bil hkrati gostilničar, učil pa jih je kar v lastni hiši. Obiskale so nas tudi članice Društva za medgeneracijsko sodelovanje in izvedle izvrstne delavnice o komunikaciji in sodelovanju. Pripravile so nekaj socialnih igre, pripovedovale pa so nam tudi, kako je potekalo šolanje v njihovem času po drugi svetovni vojni, ko so učitelje učenci pozdravljali s sloganom – Za domovino s Titom naprej.

V tehnični delavnici smo izdelovali stare igre kot so mlin, pravljičar, fižolčkanje, hanojski stolp, mišja luknja, koča, mikado, vrtavke, prstni nogomet, brenčač. V likovni delavnici smo

se priključili likovnemu natečaju, ki ga je razpisala Srednja šola in gimnazija Kočevje, in risali na temo šole. Proučevali smo tudi stare šolske kronike in izdelali časovni trak z zanimivostmi kot je ta, da so otroci v šolo niso prišli, ker niso imeli obuval.

Vsak dan sta učitelja športa pripravila sproščujoče športne delavnice, v okviru Zdrave šole pa smo teden otroka zaključili na šolskem igrišču z gibanjem in plesom. Ugotovili smo, da bi bilo odlično, če bi se lahko vsak dan razgibali, kajti tako bi bilo sedenje v šolskih klopeh mnogo lažje. V avli šole smo pripravili razstavo starih učnih pripomočkov. Nastala je prava mala učilnica s starimi klopmi, računalom, učbeniki, zvezki in risbami iz začetka in sredine prejšnjega stoletja. Take učilnice se ne bi branili niti v Šolskem muzeju. V vitrini avle pa smo razstavili še stare sorte jabolk, ki so jih učenci v preteklosti imeli za malico.

V petek, 14. 10., je na OŠ Stara Cerkev potekalo šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, tekmovanja se je udeležilo 9 učencev iz 8. in 9. razreda. Dva učenca sta dosegla bronasto priznanje. To sta: Alja Jakovac iz 9.b in Nik Žansky iz 8.b.

Naslednjo sredo, 19. 10. pa so učenci osmega in devetega razreda tekmovali še v znanju iz biologije na tekmovanju Proteus.

V mesecu septembru smo poročali, da je na OŠ Stara Cerkev potekalo tudi tekmovanje v znanju logike. Tekmovali so učenci od 4. do 9. razreda in dosegli skupno deset bronastih priznaj. Na regijsko tekmovanje, ki je bilo v soboto, 22. 10. 2022 pa so se uvrstili naslednji učenci: Nik Žansky, 8. b; Manca Marčelja in Daša Bartol iz 9. b.

Letos smo se zopet udeležili Ljubljanskega maratona, to je tekaška prireditev, ki poteka konec oktobra v Ljubljani. Z OŠ Stara Cerkev se je priredite, ki je potekala v soboto, 22. 10. 2022, udeležilo 25 učencev in trije učitelji.

Začetek tekov je potekal na Slovenski cesti v Ljubljani, tekli pa smo 1800 m. Pretekli smo krog po središču Ljubljane in ga zaključili na Kongresnem trgu, kjer je bil cilj. Vsak udeleženec je prejel medaljo, diplomo in majčko. Na cilju nas je pričakala še pijača.

Za nagrado so nas učitelji peljali še v McDonalds.

 

Lep pozdrav iz OŠ Stara Cerkev!

Novičke zapisali Maša in Helena     

 

(Obiskano 71 krat, Število ogledov danes: 1)