Učbeniški sklad za šolsko leto 2021/22

OŠ Stara Cerkev razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda. Ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada, zato naročilnic za izposojo učbenikov ne bomo izdajali. 

Učenci si izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta morajo vrniti nepoškodovane in urejene učbenike (učbenike morajo odviti iz folij, odstraniti nalepke, zradirati zapiske… ). Če učenec učbenik poškoduje ali ga izgubi, mora plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. 

V šolskem letu 2021/22 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:

  • stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. – 9. razreda,
  • stroške nabave delovnih zvezkov za 1., 2. , 3. razred.

Če si starši za svojega otroka ne želite izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, o tem pisno obvestite skrbnico učbeniškega sklada na elektronski naslov: knjiznica.osstaracerkev@gmail.com ali na naslov šole OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. – 9. razreda kupite starši sami. Izbirate lahko med različnimi ponudniki.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih pripomočkov je objavljen na šolski spletni strani (knjižnica – učbeniški sklad). http://www.osstaracerkev.si/ucbeniski-sklad/

Učbeniške komplete učenci prevzamejo prvi teden v septembru.

Povezave za dostop do založb in nabave gradiv:
DZS:
OFFICE AND MORE:

KOPIJA NOVA:

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=ei&pmid=qhmd4owyagm1

 

Upravljavka  učbeniškega sklada                                                                            

Katja Lazar                                                                                         

(Obiskano 348 krat, Število ogledov danes: 1)