VODSTVENI DELAVCI

Ravnateljica: Sonja Veber –

Vodja POŠ Željne: Dušanka Dulmin –

Pomočnica ravnateljice: Nataša Mavrin Corl –

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Psihologinja: Nevenka Kovač –

RAČUNOVODSKO – ADMINISTRATIVNI DELAVCI

Tajnik VIZ VI: Monika Lipovac –

Računovodja: Špela Mesojedec – 

PODALJŠANO BIVANJE

1. skupina: Andreja Erjavecandreja.erjavec@guest.arnes.si

2. skupina: Katica Kamnik –

3. skupina: Bojana Oberstar Bižal –

4. skupina: Ira Štimec – ira.stimec@osstaracerkev.si

5. skupina: Eva Merhar –

JUTRANJE VARSTVO

Katja Lazar, Aleš Cimprič, Nataša Merhar, Marija Robida

RAZREDNA STOPNJA

1.a – Nataša Merhar – 

Druga učiteljica v 1.a razredu: Maja Šinkovec –

1.b – Jadranka Erjavec – 

Druga učiteljica v 1.b razredu: Maja Šinkovec – 

2.a – Teja Ivanež – teja.ivanez@guest.arnes.si

2.b – Marija Kirašič –

3.a – Polona Irt Novak –

3.b – Maša Blažič – masa.blazic@osstaracerkev.si

4.a – Ana Mari Abrahamsberg –

4.b – Marija Robida –

5.a – Marina Kajfež –

5.b – Jasmina Čajo – jasmina.cajo@osstaracerkev.si

PREDMETNA STOPNJA

NERAZREDNIKI

Danilo Bižal: ŠPO –

Jasmina Arko: DSP –

Natalija Česnik Zobec: DSP –

Bojan Pohar: ŠPO –

Aleš Cimprič: FIZ –

Zdenka Špolar: TJA –

Bojana Oberstar Bižal: MAT –

Božica Veršnik: ZGO, GEO –

namesto: Blanka Klun: GEO, ZGO –

RAZREDNIKI

6.a -Helena Mate Lovšin: MAT, TIT –

6.b – Katica Kamnik: LUM –

7.a – Andreja Krese: BIO, NAR, GOS –

7.b – Jasmina Tomšič: GUM, OPZ, MPZ –

8.a – Gabrijela Pohar: SLJ, DKE –

8.b – Irena Hodnik: SLJ –

9.a – Eva Merhar: KEM –

9.b – Marija Turk: MAT –

OSTALI ZAPOSLENI V ŠOLI

Hišnik: Gregor Rus –

Šolska kuhinja: Jožefa Štalcer, Klavdija Dobovšek, Irena Lužar

Čiščenje šolskih prostorov: Tatjana Lazar, Snježana Dvoršak, Maja Oražem, Emrita Gligič, Barbara Ponikvar

Knjižničarka: Katja Lazar –

Vodja šolske prehrane: Andreja Krese –

Računalnikar-organizator informacijske dejavnosti: Aleš Cimprič –

(Obiskano 4.491 krat, Število ogledov danes: 1)