V mesecu aprilu je bila naša tema SKRBIM ZA SVOJ PLANET.

Z učenci smo se pogovarjali o tem, kako lahko poskrbimo za čisto okolje, v katerem živimo. Učenci so o tej tematiki že imeli nekaj predznanja, zato je naš pogovor lepo stekel in so našteli kar nekaj dejanj, s katerimi lahko poskrbimo za čisto okolje in planet. V pomoč nam je bila tudi strokovna literatura, ki smo si jo izposodili v šolski knjižnici. Skupaj smo izdelali skupni plakat, v obliki miselnega vzorca. Otroci so narisali kako lahko skrbimo za naš planet.

Tema nas je vodila tudi do ločevanja odpadkov. V učilnici imamo tri različne zabojnike, v katere ločujemo odpadke. Spoznali smo kaj sodi v določen zabojnik. Dogovorili smo se, da bomo vsi pravilno ločevali odpadke tako v šoli, kot tudi doma.

Ker je v današnjem času zelo pomembno tudi recikliranje in ponovna uporaba odpadkov, so učenci v šolo prinesli papirnati tulec. Iz tulcev so učenci naredili svoje avtomobile. Avtomobile so poljubno pobarvali ter izrezali in nalepili gume. Kasneje smo z učenci imeli avtomobilsko dirko, kjer so po klančini spustili svoj avtomobil. Tisti avtomobil, ki je prišel najdlje, je zmagal.

 

V mesecu aprilu praznujemo tudi Svetovni dan Zemlje in sicer 22. aprila. V ta namen smo na hodniku naredili razstavo. Nalepili smo skupni plakat z miselnim vzorcem, kako skrbimo za naš planet in izdelali izdelek, ki je predstavljal zeleno drevo okoli planeta Zemlja. Drevesa so učenci naredili tako, da so obrisali svojo roko in jo pobarvali z zeleno ter rjavo barvo.

Pomembno je, da se že najmlajši učenci zavedajo pomena varovanja okolja in planeta, ter s svojim dejanji pripomorejo k ohranjanju le-tega.

V mesecu maju je naša tema ČUSTVA. Poudarek bo na našem počutju, kako se počutimo v določeni situaciji ter kako določena čustva izražamo. V tem mesecu bo še večji poudarek na dobrem počutju vseh nas, s pomočjo sprostitvenih dejavnosti (masaže, dihalne vaje …).

Zapisala: Tina Gril, učiteljica OPB 1

(Obiskano 44 krat, Število ogledov danes: 1)