Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezno (razen za učence, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, /…/ ter za učence priseljence iz drugih držav in v tekočem šolskem letu prvič obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji, v skladu s 64. in 67. členom Zakona o osnovni šoli).

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega obveznega predmeta.

Izbrani tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. r naše šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v š. l. 2021/2022, je TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA.

Publikacija »Informacije za učence in starše« je v elektronski obliki. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem in je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si).

Datumi opravljanja NPZ v šolskem letu 2021/2022:

SREDA, 4. 5. 2022 SLOVENŠČINA 6. in 9. razred
PETEK, 6. 5. 2022 MATEMATIKA 6. in 9. razred
TOREK, 10. 5. 2022 ANGLEŠČINA 6. razred
TOREK, 10. 5. 2022 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 9.razred

ČAS PISANJA: 8.30 – 9.30

Vsi učenci morajo biti v učilnici do izteka časa za pisanje.

Vsem učencem in učenkam želimo veliko uspeha.

Dostop do rezultatov bo možen na spletni strani http://npz.ric.si. Za dostop bo potrebna šifra, ki jo bo učenec prejel ob nacionalnem preverjanju znanja v šoli.

Sonja Veber, ravnateljica

 

 

(Obiskano 238 krat, Število ogledov danes: 1)