ŠOLSKA SKUPNOST OŠ STARA CERKEV

 

PROGRAM DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI

Šolsko leto 2019/20

 

CILJI:

 1. Učenje za trajnostni razvoj, medkulturno učenje, razvijanje strpnosti, humanitarnosti, zdravega, zadovoljnega in varnega življenja, pozitivnih odnosov do sebe, soljudi in okolja…
 2. Spodbujanje funkcionalne pismenosti, ki ne pomeni zgolj pismenosti v kontekstu branja in pisanja, temveč tudi odgovorno uporabo digitalnih orodij ter kritično vrednotenje informacij, ki smo jim izpostavljeni.
 3. Navezava stikov s prijateljsko šolo v Sloveniji ali tujini z  izmenjavo izkušenj.

AKTIVNOSTI:

 1. Vključitev v nacionalne projekte in njihova organizacija/izvedba :
 • Dnevi evropske kulturne dediščine (Zavod za varstvo kulturne dediščine)- teden otroka,
 • Pisanje apelov (Amnasty international)- december,
 • Nacionalni mesec skupnega branja (Bralno društvo Slovenije,ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev…) – oktober.
 • Teden otroka- oktober.
 1. Organizacija in izvedba čistilne akcije v okviru Globalne čistilne akcije 21.9.2019 (Ekologi brez meja).
 2. Organizacija in izvedba solidarnostnih/humanitarnih/prostovoljskih akcij: Drobtinica (OZRK), Star papir za novo upanje, Punčka iz cunj (Unicef), zbiralne akcije tekstila, obutve (OZRK) in očal (Hofer), Apeli (AI), …
 3. Posredovanje gradiva za izvajanje Unicefovih delavnic.
 4. Tek podnebne solidarnosti (Karitas) – maj.
 5. Dan varne rabe interneta (Safe.si)-februar.
 6. Organizacija delavnic Amnasty International: Človekove pravice in podnebne spremembe ter Človekove pravice v 3D svetu.
 7. Izvedba Teka za podnebne spremembe, Podnebnega »štrajka«
 8. Pogovori o problematiki trgovine z ljudmi (Karitas).
 9. Sodelovanje z organizacijami, društvi, zavodi, šolami:

Krajevno skupnostjo Stara Cerkev, RK Kočevje, Klubom mladih Kočevje, Las  Kočevje, Zdravstvenim domom Kočevje , UNICEF-om,  Amnesy Internationalom, Inštitutom za varnostno kulturo, Dinosom Kočevje, Slovensko filantropijo,  Občino Kočevje, Društvom Ekologi brez meja, podjetjem Dinos,  Turističnim društvom Kočevje, Hoferjem,Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom za šolstvo, Slovensko nacionalno komisijo UNESCO.

 1. Obeleževanje mednarodnih dni:

Mednarodni dan pismenosti 8. september v sodelovanju z Bralnim društvom Slovenije (šolski radio)

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Eksena  http://www.eksena.si/priktira-nestrpnost/

(sestanek ŠS in objava na spletni strani)

Svetovni dan boja proti AIDS – U 1. december (plakati, pentlje)

Dan človekovih pravic 10.december v sodelovanju z Unicefom (pogovoro na RU, kratki filmi)

Punčka iz cunj v sodelovanju z Unicefom (Izdelovanje punčke pri ID)

Mednarodni dan maternih jezikov 21. februar (pogovori pri RU, šolski radio).

 1. Izvedba aktivnosti v okviru Otroškega parlamenta in Zdrave šole.
 2. Poročanje o dogajanju na šoli na svoji oglasni deski, šolski spletni strani in drugih medijih.
 3. Izvedba med šolskim letom prispelih projektov in dejavnosti.

Irena Hodnik, mentor ŠS

Stara Cerkev, september 2019