ŠOLSKA SKUPNOST OŠ STARA CERKEV

 

PROGRAM DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI

Šolsko leto 2018/19

 

CILJ:

  1. Učiti se, da bi vedeli.
  2. Učiti se, da bi znali delati.
  3. Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
  4. Učiti se biti.
  5. Uveljavljati kulturo miru, nenasilja, varnosti in zadovoljstva.
  6. Naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje.

 

mentorica: Irena Hodnik