KADROVSKA ZASEDBA NA OŠ STARA CERKEV

 

VODSTVENI DELAVCI

Ravnateljica: Sonja Veber

Vodja POŠ Željne: Dušanka Dulmin

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Psihologinja: Nevenka Kovač

 

RAČUNOVODSKO - ADMINISTRATIVNI DELAVCI

Poslovna sekretarka: Majda Janeš

Računovodja: Irena Majcen

 

PODALJŠANO BIVANJE

1. skupina: Andreja Erjavec

2. skupina: Katica Kamnik

3. skupina: Eva Merhar

4. skupina: Bojana Oberstar Bižal

5. skupina: Bojana Oberstar Bižal

 

JUTRANJE VARSTVO

Katja Rus, Aleš Cimprič

 

RAZREDNA STOPNJA

1.a - Jadrankja Erjavec

Druga učiteljica v 1.a razredu: Maja Šinkovec

1.b - Nataša merhar

Druga učiteljica v 1.b razredu: Natalija Videnšek

2.a - Majda Terbuc

2.b - Marija Kirašič

3.a - Ivanka Ambrožič

3.b - Polona Irt Novak

4.a - Marija Robida

4.b - Tatjana Cetinski

5.a - Nevenka Oberstar

5.b - Ana Mari Škodnik

 

PREDMETNA STOPNJA

NERAZREDNIKI

Danilo Bižal: ŠPO

Martina Kajfež: TJA

Bojan Pohar: ŠPO

Aleš Cimprič: FIZ

Tomaž Markovič: NI1, NI2, NI3

Zdenka Špolar: TJA

Blanka Klun: GEO, ZGO

Katica Kamnik: LUM

Bojana Oberstar Bižal: MAT

 

RAZREDNIKI

6.a - Helena Mate Lovšin: MAT, TIT

7.a - Eva Merhar: KEM, GOS

7.b - Andreja Krese: BIO, NAR, GOS

8.a - Gabrijela Pohar: SLJ, DKE

8.b - Irena Hodnik: SLJ, DKE

9.a - Marija Turk: MAT

9.b - Jasmina Tomšič: GUM, OPZ, MPZ

 

OSTALI ZAPOSLENI V ŠOLI

 

Hišnik: Anton Cetinski

Šolska kuhinja: Jožefa Štalcer, Tina Panič

Čiščenje šolskih prostorov: Janja Štimec,Tatjana Lazar, Snježana Dvoršak, Maja Oražem, Emrita Gligič, Irena Lužar

Knjižničarka: Katja Rus

Vodja šolske prehrane: Andreja Krese

Računalnikar: Aleš Cimprič