Podružnična šola Željne


Podružnična šola Željne
Željne 21
1330 Kočevje

Vodja PŠ Željne: Dušanka Dulmin

Druga učiteljica v 1. razredu: Nataša Merhar

 

 

RAZRED
RAZREDNIK
1.r + 2.r + 3.r + 4.r
Dušanka Dulmin

Podružnična pola Željne