OBVESTILO ŠOLSKE SKUPNOSTI

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI

DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 2019/20

V tednu od 18. do 22. 11. 2019 se bomo v sodelovanju z Izobraževalnim centrom  Eksena pri RU, ID, OPB… pogovarjali in ustvarjali na temo strpnosti in nestrpnosti.  Izhodišče projekta, katerega častni pokrovitelj je varuh človekovih pravic, je Unescova deklaracija o načelih strpnosti in mednarodni dan strpnosti, ki ga je na pobudo Unesca razglasila OZN.  Namen  projekta je ozaveščanje mladih o različnih oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja. Tema letošnjega projekta je PAST UPRAVIČENE NESTRPNOSTI
Več na:
http://www.eksena.si/projekti/mi-smo-za-strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-osnovnih-srednjih-solah/  in
http://www.eksena.si/wp-content/uploads/2019/05/Projekt-Mednarodni-dan-strpnosti-dan-za-strpnost-in-prijateljstvo-predstavitev.pdf
15. november, 2019
Irena Hodnik, mentorica ŠS