20. NOVEMBER

SVETOVNI DAN OTROK

 

 SREČNI OTROCI

Srečni otroci žive
med resničnostjo in fantazijo
in po neskončni sinjini hite
za neizpolnjeno čarovnijo.

…           Tone Pavček

Leta 1989 so Združeni narodi s sprejetjem Konvencije o otrokovih pravicah v svet poslali pomembno sporočilo in obenem zavezo, da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki potrebujejo posebno skrb in zaščito.Konvencija predstavlja enega največjih zgodovinskih mejnikov v prizadevanjih, da bi ustvarili svet po meri otrok:  za vse otroke, v vseh državah in kulturah, ob vseh časih in brez izjem.

Od tedaj je bil dosežen izjemen napredek na področju spodbujanja otrokovih pravic smrtnost otrok, mlajših od pet let, se je skoraj prepolovila, več otrok je vključenih v izobraževanje in ima dostop do pitne vode. Toda kljub doseženemu napredku, so vsakodnevno kršene pravice milijonov otrok. 20 odstotkov najrevnejših otrok na svetu ima dvakrat večjo verjetnost, da umrejo pred dopolnjenim petim letom, kot 20 odstotkov otrok iz najbogatejših držav. Eden od štirih otrok v državah v razvoj je prisiljen delati za preživetje in na milijone otrok je žrtev diskriminacije, telesnega in spolnega nasilja, zlorab in zapostavljanja.

UNICEF je organizacija v okviru Združenih narodov, ki je posvečena izključno otrokom in skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj. Poziva vlade, razvojne strokovnjake, podjetja, aktiviste in skupnosti, da sodelujejo pri ustvarjanju inovativnih rešitev za odpravo največjih težav, s katerimi se soočajo otroci po vsem svetu. Hkrati poziva k iznajdbi novih načinov, da bi najboljše lokalne inovacije lahko čim bolj razširjeno uporabljali po vsem svetu. (Povzeto po: www.unicef.si)

ŠOLSKA SKUPNOST OŠ STARA CERKEV